Partnerzy Grand Prix Polski 2024

Partnerzy Grand Prix polski 2024

Regulamin Grand Prix Polski 2024

 

 1. Organizatorem cyklu zawodów o Grand Prix Polski 2024 z upoważnienia Polskiego Związku Warcabowego jest Wielkopolski Związek Warcabowy  przy współpracy z:
  • UKS Roszada Lipno
  • UKS Komorzanka Komorze
  • MKSW Pat Miejska Górka
  • UKS Korona Środa Śląska
  • LKS Czarna Damka Lututów
  • SRW Rychlik
  • SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
  • GZ LZS Darłowo
  • Akademia Warcabów Senet Janikowo
  • LUKS Gry Logiczne Wronki
  • LKS Olymp Błonie
  • MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
  • miasto Warszawa

Dyrektorem Turniejów jest Zbigniew Myszuk.

 1. W turniejach z cyklu Grand Prix Polski 2024 mogą brać udział wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego. Płatność na rachunek Wielkopolskiego Związku Warcabowego:   94 8669 0001 2003 0032 1987 0001 (BS we Wschowie o//Miejska Górka) lub gotówką przed zawodami u organizatora, który dokonuje przelewu na w/w konto..
 1. Wpisowe grupowe w wysokości 700 zł, opłacone jednorazowo przez Klub do 31.03.2024 za wszystkich zawodników biorących udział w całym cyklu zawodów.  Wpisowe indywidualne w wysokości 20 zł dla uczniów, studentów i osób niepełnosprawnych (min. III grupa inwalidzka) oraz 40 zł dla osób dorosłych, płatne przed każdym turniejem oddzielnie. 
  Klub, członek PZWarc, który opłacił wpisowe w wysokości 700 zł ma pierwszeństwo do organizacji jednego z turniejów w 2025 r.
 2. 4. Każdy organizator turnieju jest zobowiązany zapewnić na własny koszt:
  – salę gry wyposażoną w sprzęt warcabowy, podium, flagę lub godło Polski oraz zapewnić odegranie lub odśpiewanie Hymnu Polski,
  – obsadę sędziowską (sędziego głównego i minimum 4 sędziów rundowych),
  – dokonania opłaty związanej z ewidencją turnieju,
  – dokonania opłaty przekazanej faktury za 8 kompletów medali i 100 dyplomów,
  – nagrodzić najlepsze trójki zawodników w każdej grupie otrzymanymi od WZWarc medalami i dyplomami przynajmniej do 10 miejsca.
  Organizator turnieju ma prawo do ufundowania dodatkowych nagród i połączenia zawodów z turniejem lokalnym (z zachowaniem podziału na grupy wiekowe)
 1.  
 1. Zgłoszenia do 2 dni przed każdym turniejem na e-mail: zgloszenie@grand-prix-polski.pl z kopią do Dyrektora Turnieju zbigniewmyszuk2@op.pl lub w miarę wolnym miejsc do 15 minut przed zawodami. 
 1. Zawody o Grand Prix Polski 2024 obejmują 13 niezależnych turniejów organizowanych w 2024 r., w czterech grupach wiekowych:
  • Ekstraliga – uczestniczą osoby urodzone w roku 2010 i wcześniej,
  • Liga Młodzików – uczestniczą zawodnicy urodzeni w latach 2011-2013,
  • Liga Orlików – uczestniczą zawodnicy urodzeni w latach roku 2014-2015,
  • Liga Żaków – uczestniczą zawodnicy urodzeni w roku 2016 i później.
 1. Terminy i miejsca rozgrywania turniejów z wyszczególnieniem wersji warcabów zawiera „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość ich zmian o czym powiadomi na stronie zawodów www.grand-prix-polski.pl
 1. Każdy turniej będzie rozgrywany na dystansie minimum 7 rund. Czas gry minimum 7 minut + 5 sekund na zawodnika (zalecany czas gry 15 minut + 5 sekund).
 1. Do punktacji końcowej każdemu zawodnikowi zalicza się punkty z max. 50%+1 najlepszych turniejów Grand Prix Polski 2024, w tym co najmniej 2 turnieje w warcaby 64-polowe. Najsłabsze są odrzucane (można w nich nie startować). 
 1. Każdy zawodnik otrzymuje za turniej do punktacji końcowej punkty będące sumą ilości punktów zdobytych w zawodach i punktów za miejsce. 
 1. Punkty za miejsce uzyskuje się wg zasady:
  • I   – miejsce – 50 pkt,
  • II   – miejsce – 47 pkt,
  • III   – miejsce – 45 pkt,
  • IV   – miejsce – 44 pkt,
  •         – każde następne o jeden punkt mniej, nie mniej jednak niż jeden.
 1. Z każdego turnieju najlepsze dwie dziewczynki i dwóch chłopców, którzy uzyskali w zawodach min. 50%+1 punktów, uzyskuje prawo awansu do następnego turnieju w którym weźmie udział:
  • z Ligi Żaków do Ligi Orlików,
  • z Ligi Orlików do Ligi Młodzików,
  • z Ligi Młodzików do Ekstraligi.

12.1. W wyższej lidze mają prawo pozostać zawodnicy, którzy uzyskali wynik  50%+1 punktów, pozostali powracają do swojej ligi.

12.2.  Zawodnik nie może awansować o dwie ligi.

 1. Zawodnicy grający w ligach wyższych za udział uzyskują z urzędu 60 pkt (plus zdobyte).
 1. Klasyfikacja każdego turnieju oraz klasyfikacja końcowa jest podawana w 8. kategoriach:
  • Liga Żaków (dziewczęta i chłopcy do 8 lat),
  • Liga Orlików (dziewczęta i chłopcy do 10 lat),
  • Liga Młodzików (dziewczęta i chłopcy do 13 lat),
  • Ekstraliga (kobiety i mężczyźni powyżej 13 lat).
 1. Przy równej ilości punktów decydują lepsze miejsca w turniejach, w których startowali zainteresowani zawodnicy. W dalszej kolejności decyduje większa suma większej ilości punktów, a dalej suma średnich Solkofów w branych pod uwagę turniejach.
 2. Nagrody końcowe:

– w każdej z 8. kategorii pierwsze trzy osoby zostaną nagrodzone pucharami  i do 10 miejsca dyplomami,
– w Lidze Młodzików, Orlików i Żaków z za miejsca 1-3 zostaną wręczone nagrody  rzeczowe lub finansowe;
– w Ekstralidze za I-miejsce 1000 zł,  II-miejsce 600 zł,  III-miejsce 400 zł,
– w Ekstralidze najwyżej sklasyfikowana kobieta (po za podium) – 300 zł,
– w dodatkowej klasyfikacji niepełnosprawni, juniorzy do lat 16 i +50 lat pierwsze trzy osoby zostaną nagrodzone medalami, nagrodami i dyplomami.

 1. Organizator ma prawo zmiany puli nagród w sytuacji braku możliwości rozegrania minimum 7 turniejów. W przypadku rozegrania 13 turniejów pula nagród może zostać zwiększona. Podczas zakończenia turnieju obecność zawodników obowiązkowa w strojach sportowych. Nieobecność zawodnika na zakończeniu Grand Prix Polski 2024 jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
 1. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są kluby lub prawni opiekunowie.
 1. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego PZWarc. Wyniki i aktualne klasyfikacje oraz miejsce rozegrania turniejów będą umieszczane na stronie www.grand-prix-polski.pl
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Turnieju.
 1. Udział w Grand Prix Polski 2024 jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w celach promocyjno – informacyjnych. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji turnieju w przypadku transmisji on-line turnieju, publikacji zdjęć, filmów z turnieju i imprez okolicznościowych organizowanych przez organizatora oraz współorganizatorów i jego patronów i donatorów.
 2. Zgłoszenie udziału do turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane przetwarzane będą przez Wielkopolski Związek Warcabowy z siedzibą w Miejskiej Górce, w celach informacyjnych, organizacyjnych turnieju, promocyjnych i marketingowych i w zakresie umożliwiającym weryfikację wieku zawodników oraz publikację wyników (imię, nazwisko, data urodzenie, klub lub miejscowość).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w turnieju.
 4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją turnieju. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją turnieju jest Organizator.
 5. Każdy Uczestnik turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

WYNIKI

WYNIKI